Legal
El domini: http://www.anemco.es és propietat de l'empresa CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ANEMCO S.L., amb el CIF B17284225. Registro Mercantil de Tom 81, Foli, 57, Full GE 1421, Inscripció 1a. El domicili fiscal de l'empresa és Carrer Mestre Sagrera, núm. 47-53 bx. 1 També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el Tel. 972 301 073 Fax 972 611 983 o l'e-mail: info@anemco.es


Propietat intel•lectual i industrial:
La totalitat del contingut d’aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel•lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per ús privat. La comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expressa de CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ANEMCO S.L.


Responsabilitat en els enllaços:
CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ANEMCO S.L. inclou en el seu lloc web una sèrie de enllaços a planes dels seus clients i proveïdors únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d’ aquests. CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ANEMCO S.L. no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol servei o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les planes web enllaçades.


Protecció de dades:
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals seran incorporades a fitxers titularitat de CONSTRUCCIONS I PROMOCIONS ANEMCO S.L. amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d’informació. Per exercitar els drets d’accés , rectificació, cancel•lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a Carrer Mestre Sagrera, núm. 47-53 bx. 1 , 17200 PALAFRUGELL, Ref. Protecció de dades.